Przedszkole nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Gostyninie

Kadra

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

w roku szkolnym 2020/2021

 

4 oddziały przedszkolne w tym:

I oddział integracyjny 5,6 – latków

II oddział 3, 4 ­ – latków

III oddział  5,6 – latków

IV oddział 4,5– latków

 

Czas pracy przedszkola: 6 30 – 16 30

Czynne: od 01.09.2020r. do 30.06.2021r.

 

Organy Przedszkola:

Dyrektor: mgr Anna Woźniak

Rada Pedagogiczna:

Nauczyciele wychowania przedszkolnego

mgr Anna Dziubała oddział 4,5 latków

mgr Anna Kaźmierczak oddział  3, 4 – latków, oddział  4, 5 – latków

mgr Milena Zimna oddział integracyjny  5,6– latków

mgr Ewa Michalska oddział  5,6– latków

lic. Aleksandra Zielińska oddział 5,6– latków, oddział 5, 6 – latków integracyjna,

mgr  Iwona Kępczyńska oddział 3,4 latków

mgr Magda Łyzińska oddział  5, 6 – latków integracyjna

Nauczyciele wspomagający:

mgr Magda Łyzińska oddział  5, 6 – latków integracyjna

mgr Monika Opatrzyk oddział 4,5 latków

Nauczyciel religii:

lic. Teresa Jolanta Sierant

Logopeda:

mgr Katarzyna Zielińska

Fizjoterapeuta:

mgr Katarzyna Cichocka

Psycholog:

mgr Julita Skibińska

Tyflopedagog:

mgr Sylwia Lewandowska

Integracja Sensoryczna:

mgr Katarzyna Zielińska

 

Zajęcia rewalidacyjne:

mgr Anna Dziubała

mgr Iwona Kępczyńska

mgr Magda Łyzińska
mgr Ewa Michalska
lic. Aleksandra Zielińska
mgr Anna Kaźmierczak
mgr Milena Zimna

 

Zajęcia z języka angielskiego:

mgr Anna Kaźmierczak

 

RADA RODZICÓW W PRZEDSZKOLU NR 2

Z ODDZIAŁEM  INTEGRACYJNYM W GOSTYNINIE

ROK SZKOLNY 2020/2021

 

PRZEWODNICZĄCY:  NORBERT  FINKE

Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO: MAGDALENA LELIŃSKA

SKARBNIK:  MONIKA DYMKIEWICZ

SEKRETARZ:  IZABELA SURYNOWICZ

KOMISJA REWIZYJNA:

MAGDALENA LELIŃSKA

IZABELA SURYNOWICZ