Przedszkole nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Gostyninie.

Kadra

 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

w roku szkolnym 2023/2024

 

4 oddziały przedszkolne w tym:

I oddział integracyjny 6 – latków

II oddział integracyjny 3­,4 – latków

III oddział  4 – latków

IV oddział 4,5,6 – latków

 

Czas pracy przedszkola: 630– 1630

Czynne: od 01.09.2023r. do 30.06.2024r.

 

Organy Przedszkola:

Dyrektor: mgr Anna Woźniak

 

Rada Pedagogiczna:

 Nauczyciele wychowania przedszkolnego

mgr Anna Dziubała oddział  integracyjny 3,4 –latków, oddział  4 – latków

mgr Anna Kaźmierczak oddział  4,5,6- latków,

mgr Milena Zimna  oddział integracyjny  3,4 - latków

mgr Ewa Michalska oddział   4- latków

lic. Aleksandra Zielińska oddział  integracyjny 6 – latków i oddział  4, 5, 6 – latków

mgr  Iwona Kępczyńska oddział integracyjny 6 - latków

mgr Anna Woźniak oddział integracyjny  3,4- latków, oddział  4,5,6- latków,

Nauczyciele wspomagający:

mgr Monika Opatrzyk oddział 4,5,6- latków

mgr Ada Kusiak  oddział integracyjny 6 – latków

mgr Małgorzata Dankowska oddział  4- latków

 

Nauczyciel religii:

lic. Teresa Jolanta Sierant

Logopeda:

mgr Katarzyna Zielińska

Psycholog:

mgr Julita Skibińska

Integracja Sensoryczna:

mgr Katarzyna Zielińska

Terapia ręki:

mgr Anna Dziubała

Zajęcia korekcyjno –kompensacyjne:

lic. Aleksandra Zielińska

Zajęcia rewalidacyjne:

mgr Anna Dziubała

mgr Anna Kaźmierczak

mgr Iwona Kępczyńska

mgr Ada Kusiak

mgr Ewa Michalska

mgr Monika Opatrzyk

mgr Milena Zimna

lic. Aleksandra Zielińska

mgr Katarzyna Zielińska

mgr Małgorzata Dankowska

                                                                                          

Zajęcia z języka angielskiego:

mgr Anna Kaźmierczak

 Kółko plastyczne

mgr Milena Zimna

Zajęcia z rytmiki

mgr Katarzyna Lisicka

Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej

mgr Iwona Kępczyńska

Pedagog specjalny:

mgr Monika Opatrzyk

mgr Ada Kusiak

Rada Rodziców 

Przewodniczący: Norbert Finke

Z-ca przewodniczącego: Monika Dybał

Skarbnik: Katarzyna Majchrzak

Sekretarz: Izabela Surynowicz

Komisja Rewizyjna: Monika Dybał

                                   Izabela Surynowicz