Przedszkole nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Gostyninie

Cele i zadania

Cele przedszkola:

 

Zadania przedszkola:

 

Sposób realizacji zadań: