Przedszkole nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Gostyninie.

Cele i zadania

Cele przedszkola:

 

Zadania przedszkola:

 

Sposób realizacji zadań: