Przedszkole nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Gostyninie.

Strona główna


 


 INFORMACJA   

 

SERDECZNIE ZAPRASZAM  RODZICÓW   W DNIU   06 WRZEŚNIA 2021 r.  NA ZEBRANIE OGÓLNE.

ZEBRANIE BĘDZIE  PRZEBIEGAŁO  ZGODNIE Z   WYTYCZNYMI  REŻIMU SANITARNEGO

HARMONOGRAM ZEBRANIA:

GODZ. 15.00  GRUPA 6- LATKÓW  INTEGRACYJNA 

GODZ. 15.20  GRUPA  5 – 6  LATKÓW 

GODZ. 15.40  GRUPA  4-5 LATKÓW 

GODZ. 16.00  GRUPA 3-4-5   LATKÓW   INTEGRACYJNA 

ZEBRANIE ODBĘDZIE  SIĘ  NA SALI GIMNASTYCZNEJ

 

  ANNA WOŹNIAK

  DYREKTOR PRZEDSZKOLA NR 2   

 Z ODDZIAŁAMI  INTEGRACYJNYMI

 W GOSTYNINIE


Link do strony...


 

 Informacja
Nadal pracujemy reżimie sanitarnym według wewnętrznej procedury funkcjonowania Przedszkola nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Gostyninie.

Przedszkole czynne jest od 6.30 do 16.30. W przedszkolu funkcjonują 4 następujące oddziały:

 

• Oddział I – grupa 6 – latków integracyjna Nauczyciele: Milena Zimna
(7.30 – 15.30) Aleksandra Zielińska
Nauczyciel
wspomagający: Magda Łyzińska


• Oddział II – grupa 3,4,5 – latków integracyjna Nauczyciele: Anna Kaźmierczak
(6.30 – 16.30) Ewa Michalska
Anna Woźniak
Nauczyciel
wspomagający: Ada Kusiak


• Oddział III – grupa 4,5 – latków Nauczyciele: Iwona Kępczyńska
(7.30 – 15.30) Ewa Michalska


• Oddział IV – grupa 5, 6 – latków Nauczyciele: Anna Dziubała
(7.30 – 16.30) Aleksandra Zielińska
Nauczyciel
wspomagający: Monika Opatrzyk

  

 


 

 

UWAGA RODZICE

Do 18 czerwca prosimy Rodziców o wypełnienie deklaracji przedłużającej dyżur wakacyjny od 19 lipca do 23 lipca 2021.

Dyrektor Przedszkola nr 2

Z Oddziałem Integracyjnym w Gostyninie

 


 

 

 

UWAGA RODZICE

 

Dyrektor Przedszkola nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Gostyninie informuje Rodziców dzieci uczęszczających do naszej placówki, o tym, iż dyżur wakacyjny będziemy pełnić  w miesiącu lipcu tj. od dnia 05.07.2021 r. do dnia 16.07.2021 r. 

Każda placówka organizuje dyżur wyłącznie dla swoich dzieci. Rodziców chętnych do zapisu dziecka na dyżur wakacyjny prosimy o wypełnienie deklaracji dostępnej w placówce u intendenta. Deklaracje zbieramy do dnia 31.05.2021r.


Anna Woźniak
Dyrektor Przedszkola nr 2 z Oddziałem Integracyjnym
w Gostyninie

 


 

 


 

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA NR 2

Z ODDZIAŁEM INTEGRACYJNYM W GOSTYNINIE

 

Od dnia 8 lutego 2021 r. rozpoczynamy rekrutację do Przedszkola nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Gostyninie. Wszystkie potrzebne informacje wraz z wnioskami można znaleźć na naszej stronie internetowej. Znajdują się tam dokumenty stanowiące podstawę prawną w procesie rekrutacji a są to : Zarządzenie nr 12/2021 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2021/2022 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, punktów przedszkolnych, dla których Miasto Gostynin jest organem prowadzącym; Uchwały Rady Miasta, UCHWAŁA NR 363/LXXI/2018 RADY MIEJSKIEJ W GOSTYNINIE z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i punktów przedszkolnych prowadzonych przez Miasto Gostynin na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia; UCHWAŁA NR 272/LIV/2017
RADY MIEJSKIEJ W GOSTYNINIE z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryterium w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Gostynin.

Prosimy do pobrania stosownych dokumentów i dostarczenia ich do przedszkola wg. następujących wskazówek:

  1. Rodzice pakują wypełnione wnioski w białą kopertę podpisaną imieniem i nazwiskiem kandydata.

  2. Wypełnione wnioski winny zostać wrzucone do urny znajdującej się w wejściu do przedszkola.

  3. Proszę nie wysyłać wniosków drogą elektroniczną.

  4. Raz dziennie urna będzie opróżniana, wnioski kandydatów trafią do sekretariatu przedszkola, gdzie będą opatrzone datą wpływu i pieczęcią przedszkola.

  5. W załączeniu harmonogram terminów rekrutacyjnych do bezwzględnego przestrzegania.

 

Zapraszamy do zakładki Rekrutacja 2021/2022 w Celu pobrania dokumentów

 

 


 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 


 

 

 


  - ZESTAW  PROGRAMÓW  WYCHOWANIA  PRZEDSZKOLNEGO REALIZOWANYCH W PRZEDSZKOLU NR 2 Z ODDZIAŁEM INTEGRACYJNYM W GOSTYNINIE   W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

- Zakres Ubezpieczenia NNW dla Dzieci na rok szkolny 2020/2021 Przedszkole nr 2 w Gostyninie

 - Plan Pracy Przedszkola nr 2 z Oddziałem Integracyjnym na rok szkolny 2020/2021

 - Procedura wewnętrzna funkcjonowania Przedszkola nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Gostyninie na czas epidemii COVID-19

 -  Harmonogram konkursów dla dzieci przedszkola nr 2  z Oddziałem Integracyjnym w Gostyninie na rok szkolny 2020/2021

- Plan współpracy Przedszkola nr 2 z Oddziałem   Integracyjnym w Gostyninie ze środowiskiem na rok szkolny 2020/2021

-  Plan współpracy Przedszkola nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Gostyninie z  rodzicami  na rok szkolny 2020/2021

 - Ramowy rozkład dnia

 


 

 Prosimy rodziców o zachowanie wszelkich środków ostrożności: dystansu społecznego, dezynfekcję rąk oraz zasłanianie ust i nosa.

 

 

  


 

Nasze przedszkole posiada sale do prowadzenia zajęć specjalistycznych:

salę logopedyczną

 

 

 

salę do terapii i zajęć dodatkowych

 

   
   

salę rehabilitacyjną

 

 


 

 

Wojska Polskiego 54, 09-500 Gostynin

NIP:  971056917   REGON: 610023523

Województwo: mazowieckie

Powiat: gostyniński

e-mail: przedszkole2gostynin@vp.pl

Telefon: 24 235 24 65

Godziny pracy przedszkola: od poniedziałku do piątku od 630 do 1630

dyrektor obecny jest w godzinach od 800 do 1600